PHƯƠNG CHÂM

  D&T GROUP ra đời và phát triển là sự kết hợp của:

 

KHÁT VỌNG VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

 

Trong suốt chặng đường phát triển, D&T GROUP xây dựng được cho mình nền tảng văn hóa thân thiện, gần gũi, góp phần quyết định cho sự trường tồn của công ty.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
 
 • Sứ mệnh: Đối với khách hàng: Là nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ tin cậy, ưu việt và tận tình; luôn cung cấp những sản phẩm tốt cho sức khỏe cộng động.
 • Đối với đối tác: Là đối tác tin cậy và đem lại lợi nhuận lâu dài.
 • Đối với nhân viên: Là ngôi nhà để cùng chia sẻ những giá trị chung, cùng học tập, hành động và theo đuổi những khát vọng nghề nghiệp.
 • Đối với cổ đông: Là nơi đầu tư sinh lời, tin cậy và có trách nhiệm.
 • Đối với xã hội: Là thành viên tích cực và có trách nhiệm cao.
 • Kết hợp ý tưởng sáng tạo với kỹ năng quản trị kinh doanh và kiến thức chuyên môn để cung cấp dịch vụ và sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới nhằm đem lại lợi ích trước hết cho khách hàng, đối tác, và nhân viên, sau đó là cổ đông.
 
TẦM NHÌN: 
 • Trở thành công ty chuyên sản xuất các sản phẩm về chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho cộng đồng hàng đầu tại Việt Nam.
 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
 • Đặt lợi ích người tiêu dùng lên trước: Mọi hoạt động của D&T GROUP phải bắt đầu từ lợi ích của khách hàng.
 • Tinh thần trách nhiệm: Các thành viên D&T GROUP hiểu và thực hiện sứ mệnh của mình .
 • Sự chân thành: Thành viên D&T GROUP đề cao sự chân thành trong mọi mối quan hệ.
 • Đổi mới và liên tục học tập: Hiểu rõ giá trị của kiến thức và sự sáng tạo, các thành viên D&T GROUP học tập trong công việc và sáng tạo vì công việc.