CÁC ĐIỀU KHOẢN TRẢ HÀNG

Điều khoản trả hàng

1/ĐỐI VỚI RONG NHO TƯƠI : SAU KHI NHẬN HÀNG TRONG VÒNG 2 GIỜ.

2/ĐỐI VỚI RONG NHO KHÔ :  THỜI GIAN TRẢ HÀNG ĐỐI VỚI HẠN SỬ DỤNG SẢN PHẨM CÒN 4 THÁNG.

LƯU Ý : Sản phẩm phải còn nguyên vẹn ,không rách rời hoặc hư hỏng.